معرفی شرکت آب و خاک شهراب گستر

شرکت آب و خاک شهراب گستر در تیر ماه سال ۱۳۸۴ بمنظور تهیه و تولید لوله ­های مخصوص زهکشی و اتصالات مربوطه توسط افرادی با تجربه که سال­ها در کارخانجات تولیدی لوله و اتصالات و محصولات مرتبط با شبکه ­های آب و آبرسانی و کشاورزی و اجرای پروژه­ های مربوطه فعالیت داشته تاسیس گردیده ­است

محصولات ما

گواهینامه ها

برخی از مشتریان ما

استانداردها