شركت آب و خاك شهراب گستر در تير ماه سال 1385 بمنظور تهيه و توليد لوله ­هاي مخصوص زهكشی و اتصالات مربوطه توسط افرادی با تجربه که سال­ها در کارخانجات تولیدی لوله و اتصالات و محصولات مرتبط با شبکه ­های آب و آبرسانی و کشاورزی و اجرای پروژه­ های مربوطه فعالیت داشته تاسيس گرديده ­است.

Call Now