لوله UPVC صاف

تولید لوله صاف UPVC طبق استاندارد DIN8062 برای استفاده در زمینه های کشاورزی و صنعتی. مناسب برای انتقال آب , انتقال آب حاصل از زهکشی , آبیاری و فاضلابی و غیره