استانداردها

7669- لوله مشبک زهکشی

روش تست KOMO

لوله دوجداره 9116- قسمت اول

DIN 1187

لوله دوجداره 9116- قسمت دوم

لوله دوجداره 9116- قسمت سوم

(سامانه‌های لوله‌گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی – پی‌وی‌سی صلب (PVC-U)

سیستم های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی و فاضلاب زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین UPVC.

 
 

Call Now