پروژه ها

photo_2017-08-20_11-48-06photo_2017-08-20_11-47-55-1

نام پروژه : پروژه اروند کنار

مهندس مشاور : شرکت انهار

dezfool2IMG_2390

نام پروژه : انتقال آب ثقلی سنجر – دزفول

مهندس مشاور : …………..

iraq1iraq2

نام پروژه : پروژه کشور عراق

مهندس مشاور : …………..

arazi1arazi2

نام پروژه : تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری مازندران

مهندس مشاور : شرکت دلتا

nakhilat1nakhilat2

نام پروژه : پروژه نخیلات

مهندس مشاور : شرکت آب گستر

DSC02869CAM02236

نام پروژه : پروژه انتقال زه آب جهاد نصر – رامشیر

کارفرما : مشارکت نصر تهران

مهندس مشاور : شرکت آب خاک تهران

 

نام پروژه : پروژه انتقال آب نخیلات

کارفرما : موسسه جهاد نصر

مهندس مشاور : شرکت مهندسین مشاور انهار جنوب

Call Now